Yhteismetsä

Kälviän Hirsimetsän alue sijaitsee kunnan kaakkoisnurkan asumattomalla metsä- ja suoalueella. Alueen kokonaispintaala on yli 12 000 ha, josta 6 300 ha metsämaata ja 1 900 ha kitu- tai joutomaita.

Lisäksi alueella on yksityinen soidensuojelualue, yli 2 900ha ja noin 150 ha:n vanhojenmetsien suojelualue. Osa Hirsimetsän alueesta jäi aikanaan Venetjoen tekojärvenalle.

Hirsimetsän yhteismetsä on perustettu vasta vuonna 2003, sitä ennen se on ollut isojaosta lähtien Kälviän tilojen yhteistä aluetta.

Hirsimetsän metsäsuunnitelman maastotyöt tehtiin vuosina 2005-2007 metsäkeskuksen metsäsuunnittelijoiden Voitto Hiltulan ja Timo Peltokankaan sekä Keskipohjan metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöiden voimin.