METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2027

Kunta315 KÄLVIÄ
Suunnittelualue325 KÄLVIÄ HIRSIMETSÄ MTA
TilaHIRSIMETSÄ
Rekisterinumero1:2
Metsämaa6472,5 ha
Kitumaa283 ha
Joutomaa1768,4 ha
Metsätalouden maa yhteensä8523,9 ha
Muu maa143 ha
Vesistö4 ha
Kaikkiaan8670,9 ha
Metsämaa Puuston kasvu on yli 1,0 m3/ha/vuosi
Kitumaa Puuston kasvu on 0,1-1,0 m3/ha/vuosi
Joutomaa Puuston kasvu on aile 0,1 m3/ha/vuosi

TILOJEN PINTA-ALAT

TilaMetsämaaMetsätalouden maa
yhteensä
muuvesistöKaikkiaan
HIRSIMETSÄ 272-874-1-26282815414348301
KESKITALO 849-401-62-133526262
NURMELA 849-401-62-13999149149
SYRJÄ 849-401-62-1371,5111,9111,9
YLÄMÖSSI 421-401-203-038,047,047,0
Hirsimetsänpalsta 272-419-31-7442,042,042,0
Metsäsuunnitelmat yhteensä6514,58565,914348712,9

HAKKUUT

Hakkuumäärät ja puuston kasvuVuosina 2018-2027Vuosina 2018-2027
m3m3/ha/vm3/vm3/v
Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä1358001,81350013500
Suurin metsänhoidollinen hakkuumäärä2440002,72262824400
Keskimääräinen kasvu2699502,92388226995

PUUSTO PUUTAVARALAJEITTAIN V.2018 (%)

Tukkipuuta yhteensä metsämaalla on 136572 m3, 23 % Kuitupuuta metsämaalla on yhteensä 456607 m3, 67 %

Tilan kokonaispuusto on 633651 m3 metsä- ja kitumaalla.

Tilan keskimääräinen kasvu on 4,2 m3/ha ja puustoa on 92 m3/ha metsämaalla.

Tilan kokonaisbiomassa on 632257 m3 ja hiilen sidonta 505806 tonnia.