Metsästys- ja kalastusoikeus yhteismetsän alueella

Yhteismetsän ja osakaskunnan omistaman alueen muusta kuin metsätalouskäytöstä päätetään tapauskohtaisesti.

Jos tällaisesta käytöstä metsätaloudelle aiheutuva haitta on vähäinen, asiasta päättää hoitokunta, muussa tapauksessa käytöstä päättää osakaskunnan kokous.

Osakkaalla ja hänen perheenjäsenellä on metsästys- ja kalastusoikeus yhteismetsän alueella sen mukaan kuin hoitokunta tarkemmin päättää.

Muulle kuin yhteismetsän osakkaalle tai hänen perheenjäsenelleen metsästys- ja kalastusoikeus voidaan antaa tai vuokrata käypää korvausta vastaan.

Hirvenmetsästys

Omat hirviluvat haetaan vuosittain

Pienriistan metsästys

Pienriistan osalta päätetään lupamaksut, kiintiöt sekä rauhoitukset vuosittain